Valná hromada 2024 – fotoreport

V sobotu 13. ledna 2024 v hospůdce v Habeši proběhla valná hromada Strakonické odbočky přátel Slavia Praha. Nejednalo se tentokrát o hromadu volební a tak výbor zůstává ve stejném složení v čele s předsedou Milošem Sedláčkem. Valnou hromadu řídil a prováděl z ní zápis ing. Jan Hošek, zprávu o činnosti přednesl předseda Miloš Sedláček. Ve zprávě zhodnotil akce jako vepřové hody, zájezd na přípravný zápis Slavie v Rakousku, zájezd na utkání v Římě s místním AS Roma, účast na setkání odboček přátel Slavia Praha v Třebíči a vánoční utkání Strakonických odboček přátel Slavia Praha a Sparta Praha s výtěžkem 56 000 Kč pro Emičku Benčovou a další zájezdy na ligová a pohárová utkání do Prahy.

Je problém s účastí a tak i některé plánované akce neuskutečnili, vesměs chodí stejní členové odbočky. Hospodářskou zprávu přednesla Jana Koubová. V podstatě peníze získané z akcí nebo od sponzorů šli na dopravu autobusy nebo transity. K dnešnímu dni je 221 členů odbočky. Potom vystoupil Láďa Ptáček, který zhodnotil zájezdy na utkání.

Poté proběhla diskuze a po ní předání darů jubilantům: Paolo Pittau, Zdeněk Filip st. a Kristyna Pittau. Po drobném občerstvení byla volná zábava.

Text a foto Jan Malířský st.