Slávistická Otava

Vážení přátelé,

vedení naší strakonické odbočky připravilo na letošní prázdniny pro zájemce z řad členů všech odboček, konkrétně na víkend od pátku 20.7. do neděle 22.7. 1. ročník akce “Slávistické splouvání řeky Otavy”. Jak je již z názvu patrné, jedná se o vodáckou akci, při které na lodích a raftech sjedeme řeku Otavu ze Žichovic do Dolního Poříčí (délka trasy cca. 20 km).

Program bude zahájen v pátek odpoledne v D. Poříčí na chatě našeho předsedy Miloše Sedláčka. Ti, kteří dorazí již v pátek, si mohou na louce u chaty postavit vlastní stany na celý víkend. Večerní program je zajištěn v okolí chaty (zpěv při táboráku, opékání vlastních donesených vuřtů, případně návštěva Poříčského pohostinství).

Hlavním dnem však bude sobota. Pro všechny zájemce o splutí Otavy bude vypraven autobus, který je odveze do Žichovic. Odjezd busu bude ve Strakonicích od Lidlu v 7.30, z autobusové zastávky na Míru naproti restauraci Stodola v 7.40, poslední zastávka bude u prodejny v Poříčí v cca. 8.00. V Žichovicích budou připraveny lodě a rafty, na vodu bychom se měli dostat nejpozději v 9 hodin. Při klidné a pohodové plavbě doplujeme zpět do Poříčí okolo 16. hodiny.

Lodě a rafty nám zajistí firma “Lodní servis Strakonice” paní Lacinové, cena za půjčení lodě s veškerým vybavením (pádla, vesty, uzavíratelné barely) je 370,- Kč, raft (pro 6 lidí) stojí s vybavením 1000,- Kč.

V sobotu večer bude pro všechny zúčastněné připraveno bohaté občerstvení, o zábavu se postaráme všichni společně (kdo vlastníte nějaký hudební nástroj a umíte na něj hrát, vezměte jej s sebou).

V neděli se koná v Poříčí tradiční pouť, strakonická odbočka byla pozvána jako soupeř k fotbalovému utkání s místní starou gardou. Tento zápas hráčů nad 40 let bude zahájen na hřišti v Poříčí ve 13 hodin.

A nyní to nejdůležitější. Všichni zájemci o tuto akci (i ti, kteří se přihlásili již dříve), kontaktujte p. Sedláčka (tel. 739 781 316).

nebo e-mail vera.kalova@seznam.cz, nahlaste počet osob (včetně dětí) a také počet i druh plavidel, o které máte zájem.

Rovněž prosíme o upřesnění, zda se zúčastníte všechny tři dny nebo třeba jenom v sobotu. Uzávěrka přihlášek je v pátek 22. června večer, kdy se také koná na Křemelce od 19. hodin pravidelné měsíční setkání členů strakonické odbočky.

V sobotu 23.6. musíme nahlásit firmě LS Strakonice konečný počet lodí a raftů. Pokud potřebujete nějaké konkrétnějši informace, obracejte se opět na p. Sedláčka (viz kontakty výše)

Výbor odbočky Strakonice