Volební valná hromada 2019 – fotogalerie

Dne 5.1.2019 proběhla v restauraci V Habeši od 14 hodin volební valná hromada strakonické odbočky přátel Slavia Praha.

Po zahájení předsedou Milošem Sedláčkem, který přivítal starostu města ing. Břetislava Hrdličku, člena naší odbočky a místopředsedu odboru přátel z Prahy Pavla Moulise s otcem. Pak se ujal slova řídící valné hromady Mgr. Jan Hošek ml. Nechal schválit program a seznámil se způsobem voleb. Všichni obdrželi volební lístek s 12 kandidáty s možností zaškrtnou maximálně 7 navržených. Po té přednesl zprávu o velmi bohaté činnosti za uplynulé období předseda Miloš Sedláček, po něm zprávu o hospodaření Václav Králíček a po něm k plánovaným akcím Martin Červinka z nichž nejzajímavější bude zájezd na pohárový zápas v únoru do Belgie.V diskuzi vystoupil se zdravicí Pavel Moulis. Po tomto byli odevzdány volební lístky a komise ve složení Jan Hošek st., Jan Malířský a Láďa Vlažník provedla sčítání hlasů. Volilo 72 členů 7 členný výbor. Plný počet hlasů měli Miloš Sedláček a Václav Králíček, dál byli zvoleni :
Martin Chylík
Martin Červinka
Mgr. Jan Hošek
Jana Koubová
Petr Hrubý

Předsedou byl zvolen Miloš Sedláček. V usnesení bylo schváleno ve stanovách změnit volební období ze dvou let na čtyři roky. Pak jsme minutou ticha vzpoměli na člena odbočky Jana Lohnického, který o svátcích zemřel. Rozloučili jsme se se starostou, který zítra bude mít narozeniny a tak má doma jěště jiné povinosti a ke kulatým narozeninám bylo popřáno paní Márové. Následovalo občerstvení vynikajícím gulášem pana Martina Chylíka. Po té následovala volná zábava. Přišli i tří králové.

Tak ať žije Slavie a těšíme se na Vás 2. února na vepřových hodech na Křemelce.

Text a foto Jan Malířský st.