Valná hromada 2022

Valná hromada odbočky Strakonice Odboru přátel Slavie Praha se uskutečnila v sobotu 8. ledna 2022 od 14 hodin  v Habeši u Strakonic. Přítomno bylo 59 členů a dva hosté: nový předseda OP Slavia Praha David Ocetník a zástupce odbočky z Milevska Jiří Červenský.

Řízení hromady se ujal Václav Králíček, zápis prováděl ing. Jan Hošek ml. První vystoupil předseda Miloš Sedláček  s velmi obsáhlou zprávou o činnosti za poslední dva roky, jelikož v roce 2020 nebylo možné VH uskutečnit. Několik akcí ve své zprávě zdůraznil, protože se nadmíru vydařily: byl to zápas žen Slavie Praha s rakouským mistrem St. Pölten, dále charitativní utkání pro Jakoubka Jandu. V tomto utkání měli diváci možnost vidět plno fotbalových osobností včetně Milana Škody, Jana Kollera, R. Nečase ml., T. Belaida, T. Necida, M. Latky, P. Jandy, Z. Šenkeříka a dalších, vše bylo zakončeno dlouhotrvající autogramiádou. Další vydařenou akcí bylo derby OP Slavia Strakonice a FanClub Sparty Strakonice hrané 26.12. 2021 (v předzápase se utkali týmy nad 40 let Strakonické odbočky OP Slavie s Fanclubem Sparty z Písku). Peníze z dobrovolného vstupného na tyto zápasy byly věnovány Dětskému centru Jihočeského kraje ve Strakonicích.

Předseda také ve zprávě zmínil  ocenění strakonické odbočky na Valné hromadě OP v Praze, kde nám čestné uznání za bezchybné uspořádání zápasu pro malého Jakoubka předal ing. Jaroslav Tvrdík.

Následovala zpráva o hospodaření kterou podal Václav Králíček. Poté předseda Sedláček s Davidem Ocetníkem předali dar  ke kulatému životnímu jubileu Břetislavu Hrdličkovi. 

V diskuzi vystoupil Břetislav Hrdlička, David Ocetník, Jan Malířský, Jan Důra a další. Předseda také připomněl blížící se vepřové hody na Křemelce 29. ledna 2022 od 10. hodin a v březnovou akci ve strakonickém pivovaru s Univerzitou Slavie. A po výborném  guláši byla volná zábava. Odbočka Strakonice s 264 členy je dnes největší v ČR

Text a foto Jan Malířský st.