Zápis ze setkání OP SK Slavia Praha – odbočka Strakonice, 21. 4. 2017

Místo konání: Na Křemelce
Účast: 31 členů

Bylo projednáno:

  1. Pokladník Václav Králíček informoval přítomné o stavu členské základny (110 členů), seznámil s hospodařením za minulé období a vysvětlil nové platební podmínky pro naše členy, jelikož naše odbočka se stala zapsaným spolkem.
  2. Ohlédnutí za činností naší odbočky od minulého setkání zhodnotil předseda Miloš Sedláček. Kladně je hodnoceno (opět) setkání v pivovaru, které se mimořádně povedlo (účast z Prahy: Vršecký, Dobiáš, Pomikal, Krasoň). Pan Michal Dobiáš o této akci napsal článek na slávistický web a srdce strakonických slávistů muselo nad jeho zněním jenom zaplesat. Pan Dobiáš nám tu pomyslnou laťku opět o kousek posunul výš, což je dobře…
  3. Plánování dalších výjezdů přednesl místopředseda Martin Červinka, vzhledem k situaci se nakonec řešil Jablonec na který v neděli 30.4. 2017 pojedeme. Ohledně tohoto výjezdu se dolaďují menší detaily, dle zájmu jsme schopni vypravit i dva busy. Odjezd je naplánován na 13:00 hod. z Křemelky.
  4. Naše odbočka byla oslovena o uspořádání finále poháru žen Slavia vs. Sparta, které se má konat 20.5. 2017. Výbor schválil jeho uspořádání Na Křemelce, v současné době se jedná, zdali naše kandidatura na uspořádání ve výkonném výboru FAČR uspěje.
  5. Blíží se červnový celostátní sraz OP, přítomní byli seznámeni s tím, jak probíhá příprava na tuto náročnou akci, co je zajištěno, co zbývá a další náležitosti s tím spojené. Stojí před námi ještě spousta úkolů, které je nutné dořešit, proto byli osloveni přítomní členi k zajištění pořadatelské služby a připravuje se nominace členů pro fotbalový tým naší odbočky.
  6. Na diskuzi tentokrát nebyl prostor, v tv se již chystalo ligové utkání Slovácko – Slavia. Všichni už víme, jak dopadlo.

Další setkání bylo stanoveno na 19.5. 2017 v 19:00 hod. v hospůdce Na Křemelce.

Zapsal: Martin Červinka – místopředseda